Visste du att Advania gärna köper er uttjänta IT-utrustning?

Vi vill bidra till det cirkulära samhället genom att säkerställa att IT-utrustning som fungerar men inte längre behövs kan få en andra chans hos någon annan. Vi hjälper till med allt från transport, dataradering och försäljning tillsammans med våra partners för att du ska få en säker och miljövänlig tjänst.

Hantering av IT-utrustning måste ske smidigt och problemfritt för er. Nyckeln för att åstadkomma detta är en effektiv produktion, omfattande och vältrimmade logistiska processer i kombination med en vilja att lösa era utmaningar med hantering av uttjänt IT-utrustning samt bidra positivt till miljön.

Vi tar gärna emot datorer, surfplattor, mobiler, servrar, nätverksutrustning som ofta har ett värde. Men även annan utrustning kan vara aktuell. Prova oss!

Säkerhet

All digital information på enheterna raderas och kan inte reproduceras på något vis. Det sker genom radering med en mjukvara som skriver över all information flera gånger om, vilket innebär att hårddisken kan användas igen av en ny användare. Mjukvaran utför även en verifiering att raderingen lyckats. Därefter skapas ett certifikat som beskriver att raderingen lyckats på serienummernivå.

Miljövänligt

Att tillverka en ny enhet kräver stora mängder resurser. Om ni kan se till att er gamla utrustning kan användas vidare av någon annan innebär det en mycket mindre insats än om en helt ny utrustning skulle behöva produceras. Som regel försöker vi alltid att hitta sätt att återanvända produkter men i de fall där utrustningen inte fungerar skrotas dessa och materialet hanteras och återvinns enligt gällande lagar och förordningar. Genom att använda säkerhetsskåp som fylls med avemballerade nya enheter och returneras fyllda med de gamla uttjänta enheterna kan transportmängden minskas och emballagehanteringen minskas avsevärt.

Globalt är det ett stort problem att gammal elektronik hamnar i soptippar i fattiga länder där både barn och vuxna utan skyddsutrustning sorterar material i jakt på värdefulla metaller. Detta utsätter människorna för giftiga kemikalier när produkter eldas upp och förgiftar vatten, jord och luft runt omkring. Det bästa du kan göra för att minska risken att ditt avfall hamnar där är att säkerställa att det finns en köpare som avser att använda produkterna och som hanterar återvinningen på ett ansvarsfullt sätt. Visolit jobbar dessutom med utvalda partners som i sin tur vidareförsäljer återtagen utrustning endast till sina godkända kunder. Detta innebär att varje kund genomgår en noggrann analys där kontroller görs av kunden och de marknader kunden verkar på.

Finansierad utrustning

Vi kan hjälpa till även med detta. Informera oss bara vilket finansbolag ni använder och om allt är finansierat eller bara delar. Vi kan hantera vilket som.

Återanvändning internt

Ni kanske har utrustning som ni inte behöver nu men inte heller vill sälja då ni vet att ni kommer behöva den längre fram. Då kan ni använda vår tjänst för reallokering. Produkterna läggs på Advanias lager så jag ni avropa när ni behöver.

Det ställer lite andra krav och utförs med en annan process. Här av dig så kan vi berätta mer. Olika scenarion när denna tjänst passar är t ex om ni stänger och öppnar nya sajter löpande, om man vill ha en standardiserad hantering för anställda som slutar eller t ex har en stor mängd tillfälliga inhyrda, konsulter eller sommarjobbare.

Hur går det till?

Den generella processen för återtag är enligt följande:

  1. Kontakta Advania. Om du har en lista på vad du vill göra dig av med kan vi värdera den. Det går även att hoppa över detta steg och gå direkt på steg 2.
  2. Återtag. Ni kan välja att packa utrustningen på en pall eller att vi skickar ut ett säkerhetsskåp som ni kan packa i. Vi kan även rekommenderas att detta sker i samband med leverans av ny utrustning där detta är aktuellt vilket sparar in transporter då skåp kan gå fyllda i båda riktningar. Det går även beställa tjänsten att vi kommer ut och packar åt er. Advania eller dess partner hämtar sedan utrustningen och transporterar vidare till en processanläggning.
  3. Registrering. All inkommande IT-utrustning registreras hos Advania alternativt hos vår underleverantör på serienummernivå. Inregistreringen ligger till grund för den rapport som sammanställs efter avslutad process.
  4. Test och verifiering. All utrustning testas enligt standardiserade och certifierade processer. Utrustning som bedöms som icke funktionsduglig sorteras ut för återvinning och hanteras på anläggning där återvinning av material sker i enlighet med nationella regelverk. Innehåller en sådan enhet data destrueras denna. Resultatet av testet sparas elektroniskt för att sedan summeras i rapporten.
  5. Avidentifiering. Alla produkter rengörs noggrant för att avlägsna smuts, damm etc. som kan påverka enhetens prestanda och dess utseende. Alla kundunika märkningar tas bort, exempelvis asset- och stöldmärkningar. En enhet som säljs vidare skall aldrig kunna spåras till vilken organisation den tidigare har tillhört. Därför ingår en noggrann avidentifiering.
  6. Informationssäkerhet och datadestruktion. För de enheter som kräver radering använder Advania alternativt vår underleverantör marknadsledande verktyg från Blancco. Enheter som endast skall återvinnas mals ner. Optisk enhet, minneskortsläsare etc. kontrolleras och eventuella media som hittas krossas.
  7. Vidareförsäljning. Utrustningen säljs vidare enligt en dokumenterad process till noga utvalda partners som i sin tur kan sälja vidare till en eftermarknad. Kunden krediteras värdet på vidaresåld utrusning enligt överenskommelse.
  8. Rapportering och certifikat. Slutligen registreras utrustning som avslutad och en omfattande inventarierapport skapas på serienummernivå. Vid radering skapas ett särskilt certifikat av mjukvaruleverantören, Blancco. Detta certifikat skapas per serienummer och visar att radering skett samt ytterligare asset-information.

För att kunna säkerställa detta så är hela verksamheten ISO-certifierad inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001). På samma sätt är våra samarbetspartners ISO-certifierade.

För mer information, kontakta din säljare eller fyll i nedan formulär.